HVAC Sistemleri

Günümüzün modern binalarında ısıtmanın yanı sıra artık soğutma ve taze hava beslemesi ihtiyaç haline geldi. 3T Mekanik olarak, binaların mimari estetiğini bozmadan  ve gürültü kirliliği yaratmadan çözümler üretiyoruz.  HVAC kısa adı ile bilinen ve açılımı ısıtma (heating) soğutma (cooling), havalandırma (ventilating) ve iklimlendirme (air conditioning) olan sistemler, bulunulan ortamların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılmasını düzenleyip kontrol eder. Yaşanılan ortamın (konut, AVM, sanayi tesisleri, eğlence yerleri… vb.) özellikleri göz önünde bulundurularak HVAC otomasyonları ile önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır.

  • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
  • Havalandırma Sistemleri
  • Hava Kanalları İmalat ve Montajı
  • Pompa İstasyonları