Sıhhi Tesisat Nedir?

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.

 

Temiz Su Tesisatı

Temiz su tesisatı sayaçtan veya suyun kaynağından başlayarak kullanma yerlerine kadar olan temiz su boru donanımlarını ve aygıtları içerir. Temiz su tesisatı soğuk su tesisatı ve sıcak su tesisatı olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Bina Bağlantı Hattı

Doğrudan ana temiz su şebekesinden alınan kol, yaklaşık 1 metre derinlikte yer artından binaya ulaşır. Bu boru üzerine inşaat yapılmaz. Ana kanaldan çıkış yakınında bir vana bulunmalıdır. Toprak altına döşenen borular iyi izole edilmelidir.

Sayaç Hattı

Sayaçlar tesisata, bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır. Bu nedenle her iki tarafına kapama vanası olmalıdır. Ayrıca sayaçtan sonra boşaltmalı çek valf konulması tesisattaki suyun şebekeye kaçmasını önleyecektir.

Kullanma Hattı

Kullanma hattı borularının mümkün olduğu kadar kısa ve düz olması istenir. Kullanım hattı, bir tesisat uç elemanı ile son bulur.

Polipropilen ve galvaniz boruların anma çapları
Erişilebilirlik
Su borularının kullanma ömrü, yapıların ömrüne göre kısadır. Çeşitli nedenlerle arızalanması, onarım ya da değiştirme gereksinimi duyulması mümkündür. Su borularına kolayca ulaşılabilmesi için mimari tasarım sırasında önlemler alınmalıdır. Bu maksatla boru ve tesisat bacaları yapılması doğru olur.

Estetik

Borular açıkta ve gömme (ankastre) olarak döşenebilir. Açıkta döşenen borular birbirlerine olduğu kadar duvarlara da paralel ve aralıkları birbirine eşit olmalıdır. Ancak ne kadar muntazam döşenirse döşensin zamanla kirleneceğinden, açıkta olan boru güzel görünmeyebilir. Estetiğin ön planda tutulduğu yerlerde boruları gömme olarak döşemek doğru olur.

Donma

Sıvı hâlden katı hâle geçen suyun hacmi 1/12 kadar artacağından boruların patlamasına neden olur. Donmadan dolayı boru en zayıf yerinden patlar. Boruyu dondan korumak için iç duvarlara ve nispeten sıcak yerlerden geçirme doğru olur. Borunun yalıtılması yararlı olmakla beraber, çok soğuk havada yeterli süre bekleyince suyun donmasını önleyemez. Ancak yalıtılmış boruda suyun donması daha geç olur. Boru fazla sıcaklık değişmelerine maruz kalmadığından genleşerek büzüşmesi az olur. Kullanılmayan binalarda borulardaki suyun donmaması için su boşaltılmalıdır.

Donmuş boruların açılması için sıcak suya batırılmış bezle sarmak, üzerine sıcak su dökmek, ateşle veya alevle ısıtmak gibi yöntemler uygulanır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir