Temiz Su Tesisat Montajı

  • Kullanılacak olan boru tipinin üretici tarafından bildirilen imalat ve montaj kurallarına tamamen uyulmalıdır.
  • Boru kelepçeleri ve bağlama elemanları, boru ekseni duvardan 3-4 cm’yi geçmeyecek şekilde monte edilmelidir.
  • Yatay temiz su boruları sayaç tarafına doğru % 1 eğimli olmalıdır.
  • Sızdırmazlığı sağlamak için yalnızca teflon bant kullanılmalıdır.
  • Bina dışında döşenecek su boruları donmaya karşı minimum 60 cm derinlikte döşenmelidir.
  • Su tesisatlarında PP boru ve fittingleri ya da galvaniz malzeme haricinde paslanacak tür malzemeler kullanılmamalıdır.
  • Boruların beton ve kireçle direkt teması olmamalıdır. Temas söz konusu olan yerlerde kılıf veya benzeri tedbirler alınmalıdır.
  • Tesisat boruları döşemeden sonra teste tutulmalıdır.

Hidrofor Bağlantı Hattı

Basıncı yetersiz kalan suya yeterli basıncı kazandırmak için kullanılan otomatik pompa sistemlerine hidrofor (basınçlama depo) denir. Hidrofor, belirli bir depodan veya doğrudan şehir şebekesinden aldığı suyu sıkıştırarak üst katlara gönderir.

Hidroforlar suyu basınçlandırırken havayı kullanır. Havayı kompresörden veya hava enjektöründen temin ederler. Su ile hava bölgesini lastik bir membran ile ayıran membranlı sistemlerde vardır. Hidrofor içinde belli bir miktar su ve üst bölge de hava mevcuttur. Kompresör, manometre ve emniyet vanası gibi bağlantılar hava bölgesinden yapılmalıdır. Hidrofor giriş ve çıkış bağlantıları ise su bölgesinden yapılmalıdır. Hidrofor bulunduğu yere taşan suları toplamak için bodrum süzgeci konmalıdır.

Genleşme Depoları

Genleşme deposu sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. Sıcak sulu ısıtma sistemleri genellikle 90/70 °C su sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanır. Ortalama su sıcaklığı 80 °C değerindedir. Besi suyu sıcaklığı ise 10 °C olarak kabul edilir. Bu durumda sistemdeki suyun sıcaklığı 10 °C ile 80 °C arasında değişebilecektir. Suyun sıcaklığına da bağlı olarak özgül hacmi de değişecektir.

Açık Genleşme Depoları

Açık genleşme deposu atmosfere açık çalışır ve ısıtma tesisatında basıncın atmosfer basıncının üstüne çıkmasına engel olmaktadırlar. Genleşen su hacmini toplamak üzere dağıtma sisteminin en yüksek noktasından biraz daha yüksek noktaya genleşme deposu yerleştirilir. Kazanda genleşen su gidiş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposunda depolanır. Tesisattaki su soğuduğu zaman tesisatın eksilen suyu dönüş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposu tarafından tamamlanır.

Kapalı Genleşme Depoları

Kapalı genleşme deposu emniyet ventili ile birlikte kullanılır. Ayrıca manometre mutlaka bulunmalıdır. Kapalı genleşme depoları mebranlı veya daha büyük kapasitelerde gaz yastıklı olabilir. Kapalı genleşme kabı içeren sistemler otomatik kontrollü yanma sağlanan kazan kullanıldığı zaman mümkündür. Modern ısıtma sistemlerinde artık daha çok kapalı genleşme depoları kullanılmaktadır. Kapalı genleşme deposu Şekilde görüldüğü gibi üstünde basınçlı azot gazı bulunan bir diyafram içerir. Altındaki su genişleyince diyafram yukarı doğru açılır ve azot gazını sıkıştırır. Gaz tarafından sisteme uygulanan basınç biraz artar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir